DFI Fotball har et stort fokus på fair play, både på og utenfor fotballbanen. Klubben ønsker å stimulere egne spillere og motstanderne til å utvise «fair play» før, under og etter fotballkampen. 

Fair play-hilsen før kamp

  • Fair play-hilsen gjennomføres i alle kamper. 
  • Lagene stiller opp i to rekker mot hverandre, og foretar hilsen før kampstart. 
  • Dette gjøres midt på banen med dommer i midten. 
  • Det samme gjøres etter kampen hvor alle takker for kampen. 

Utdeling av fair play-kort etter hver kamp

  • Hvert lag mottar 1 fair play-kort som skal deles ut til den spilleren som viser god «fair play» oppførsel. 
  • Trener og lagleder bestemmer hvem på motstanderlaget som skal motta kortet, og deler det ut gjerne med informasjon om vurderingen.
  • Kortet skal ikke deles ut til spiller på eget lag.
  • Fair play-kortet deles ut når spillerne har takket for kampen før de går av banen.
  • Trener/lagleder får sine fair play-kort til utdeling sammen med en veileder når laget registreres ved ankomst.