Registering av lag ved ankomst:

  • Trener/lagleder skal registrere sitt/sine lag i sekretariatet senest 30 min før første kamp. 
  • Sekretariatet ligger i 1. etasje på klubb-brakka.
  • Det er ikke nødvendig å levere lagliste ved registrering. 

Premieutdeling: 

  • Premieutdeling skjer umiddelbart etter lagets siste kamp.
  • Utfylt lagliste leveres til ansvarlig for premieutdelingen. Listen fungerer som kølapp og laget ropes opp til premieutdeling av speaker. 
  • Lagliste til print (finnes også i sekretariatet)